Prezydium zjazdu. Za stołem siedzą od prawej: Jan Pochowski, generał Henryk Krok-Paszkowski, pisarz Wacław Sieroszewski, poseł Marian Zyndram Kościałkowski, generał Julian Stachiewicz, Janusz Jędrzejewicz.