Prezes Związku Powstańców Wielkopolskich gen. Kazimierz Raszewski składa wieniec na płycie Nieznanego Powstańca.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.