Przy stole prezydialnym od lewej: Bączkowski, starosta Władysław Wnęk, poseł Wincenty Hyla.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.