Na sali w czasie zjazdu widoczni są m.in.: wiceminister spraw wojskowych generał Kazimierz Fabrycy (I rząd 7. z prawej), prezes Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny generał Roman Górecki (I rząd 8. z prawej), wiceprezes Rady Miejskiej w Warszawie Maurycy Mayzel (I rząd 6. z prawej), Józef Ryszkiewicz (I rząd 4. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego