Marszałek Edward Rydz-Śmigły wręcza sztandar komendantowi Związku Młodej Polski majorowi Edmundowi Galiantowi. Za E. Rydzem-Śmigłym z lewej strony stoją rodzice chrzestni sztandaru: żona generała Stanisława Skwarczyńskiego i wiceminister spraw wojskowych general Janusz Głuchowski oraz szef OZN generał Stanisław Skwarczyński. Widoczny także m.in. kierownik młodzieżówki powiatu warszawskiego OZN Związku Młodej Polski podporucznik rezerwy Zbigniew Bończa-Gawski (stoi za sztandarem, w mundurze, bez czapki, obok meżczyzny w mundurze, w czapce z paskiem pod brodą, z wąsami).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego