Ambasador Niemiec w Polsce Hans Adolf von Moltke (z lewej) wręcza listy uwierzytelniające prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu. Obok widoczni: minister spraw zagranicznych Józef Beck (drugi z prawej), minister przemysłu i handlu Henryk Floyar-Rajchman (pierwszy z prawej) oraz zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (trzeci z prawej).