Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Holandii w Polsce Willem Bernard Engelbrecht (czwarty z lewej) w towarzystwie (od lewej) kpt. Tadeusza Nagórnego, szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Sergiusza Zahorskiego, szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Stefana Przeździeckiego (trzeci z lewej), charge d'affaires Poselstwa Holandii w Polsce van Sona, zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Konstantego Jeleńskiego, radcy MSZ Rajnolda Przeździeckiego oraz rotmistrza Kazimierza Jurgielewicza po złożeniu listów uwierzytelniających prezydentowi RP.