Fotografia grupowa przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie wykonana po złożeniu wieńca przez posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Afganistanu w Polsce Wali Shaha Khana . Od prawej widoczni: zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki, szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Afganistanu w Polsce Wali Shah Khan i komendant Warszawy płk Stefan Strzemieński (piąty z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.