Ilustracja opublikowana w książce "Pisma Zofii z Fredrów hr. Szeptyckiej. T. 2, Wspomnienie o Wandzie z Skrzyńskich hr. Ostrowskiej", wydanej w Krakowie przez Spółkę Wydawniczą Polska w roku 1907.