Widoczni m.in.: Aleksander Błachno, Loen Kura, Zając, Patla.

Fotografia z lat 1914-1917 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego