Fotografia obrazu nieznanego malarza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.