Fotografia z lat 1922-1931 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.