Rysunek Tytusa Maleszewskiego z około 1876 roku ze zbiorow Muzeum Narodowego w Warszawie.