Fragment Polskiej Kroniki Filmowej nr 9A/64.  Pokazano udekorowanie pisarza przez Aleksandra Zawadzkiego Orderem Budowniczych Polski Ludowej i gratulacje od przedstawicieli władz państwowych. W materiale widoczni są m.in.: Aleksander Zawadzki, Wiesław Gomółka, Zenon Kliszko, Ignacy Loga-Sowiński, Tadeusz Galiński, Anna Iwaszkiewicz, Adam Hanuszkiewicz, Artur Międzyrzecki, Aleksander Ford, Kazmierz Rudzki, Henryk Szletyński i Jan Świderski.