Krótki film dokumentalny prezentujący usypywanie Kopca Piłsudskiego w Krakowie w 1935 roku. Zwykli ludzie, także kobiety i dzieci oraz żołnierze z różnych państw w strojach galowych wożą taczkami ziemię na miejsce przyszłego kopca. Z urnami z ziem bitewnym idą poczty sztandarowe...

Fragment filmu dokumentalnego z 1935 roku produkcji Polskiej Agencji Telegraficznej ze zbiorów archiwalnych Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego (FINA).