Materiał Polskiej Agencji Telegraficznej z 1935 roku znajdujący się w zbiorach FINA pokazujący ludzi pracujących przy budowie kopca.