Fragment Polskiej Kroniki Filmowej, datowany na 5.04.1966 r. 

Materiał ukazuje jubileusz 80-lecia profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który odbywał się w Pałacu Staszica w Warszawie. Widoczni są poza jubilatem także: prof. Witold Doroszewski, prof. Adam Schaff, Eugenia Krassowska i gen. Juliusz Rómmel.