Uroczystości przewodzi biskup Adam Sapieha.

Filmik ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.