Krótki film dokumentalny obrazujący uroczystości z okazji 15. lecia istnienia 4. Pułku Legionów w Kielcach. Podczas obchodów generałowie przyjmują uroczysty meldunek, wręczane są odznaki pułkowe oraz odprawiona zostaje msza polowa. Wśród zaproszonych gości obecni są: wiceminister spraw wewnętrznych pułkownik Bronisław Pieracki oraz generałowie: Andrzej Galica, Władysław Sikorski, Jan Kołłątaj-Srzednicki, Ferdynand Zarzycki, Aleksander Narbutt-Łuczyński.

Polski film dokumentalny z 1930 roku produkcji Towarzystwa Filmowego "Wytwórnia Doświadczalna" ze zbiorów archiwalnych Filmoteki Narodwej-Instytutu Audiowizualnego (FINA).