Materiał promujący biografię polityczną Wacława Felczaka napisaną przez Wojciecha Frazika i spotkanie autorskie poświęcone tej książce, które odbyło się w Krakowie w 2013 r.