Polski film dokumentalny z 1920 roku ukazujący działania wojenne podczas wojny polsko-bolszewickiej. 68. Pułk Wielkopolski pod dow. generała Aleksandra Osińskiego przeprawia się przez rzekę Narew i po ciężkich walkach w dn. 16.08.1920 r. zdobywa Nasielsk.

Film ze zbiorów archiwalnych Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego (FINA).