12 grudnia 2017 roku nowy premier Mateusz Morawiecki  wygłosił exposé w Sejmie. W jego trakcie odwołał się do wielu sławnych Polaków, którzy mają poczesne miejsce także w naszym Portalu. Wymienił m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Ignacego Krasickiego, Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoJózefa Piłsudskiego, Lecha Kaczyńskiego  i oczywiście Jana Pawła II.  

Premier powiedział: "Myślą przewodnią, która przyświeca mi przy wszystkich działaniach, taką naczelną ideą i dewizą jest zawołanie Wyspiańskiego: Polska to wielka rzecz".   Dalej odwołał się do słów autora hymnu „Solidarności” Jerzego Narbutta: „lecz wolnej myśli,  to już za nic nie daj”.

Nawiązując do sukcesu planu „odpowiedzialnego rozwoju” premier przywołał ojca polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego:  „W 150 rocznicę urodzin Marszałka mogę Wysokiej Izbie powiedzieć, że dokonaliśmy tego dzięki realizacji jego formuły: romantyzm celów i pozytywizm środków”.

Wielokrotnie w swym przemówieniu wymienił Lecha Kaczyńskiego, m.in. w kontekście jego wizji polityki międzynarodowej:  „Prezydent Lech Kaczyński uważał, że dla Polski źródłem siły jest Europa Środkowa. Tylko Polska z własną polityką regionalną w sojusz z USA, otwarta na wszystkie państwa Europy Środkowej, może być ważnym członkiem Unii i podmiotem w stosunkach międzynarodowych. Uważał też, że Polska powinna stawiać przed sobą ambitne cele, takie jak na przykład członkostwo w G20, jak bycie jednym z głównych architektów Unii Europejskiej, filarem NATO czy liderem Trójmorza”.  

Mówiąc o reformie edukacji Mateusz Morawiecki użył sławnego cytatu z Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite,  jakie ich młodzieży chowanie”.  (Cytat ten jest często niesłusznie przypisywany Stanisławowi Staszicowi lub Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu).

Krytykując przyjęty w III Rzeczypospolitej model gospodarczy, premier nawiązał do barda antykomunistycznej opozycji: „Nie ma żartów,  idziemy wąską Orlą Percią. Przepaść z lewej i przepaść z prawej, jak mówił Jacek Kaczmarski.”

Mówiąc o braku milionów mieszkań i potrzebie ich wybudowania, rzucił do posłów opozycji, którzy naśmiewali się z jego zapowiedzi:  „Chłopcy przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.  Był to cytat z wiersza Ignacego Krasickiego „Dzieci i żaby” z  tomiku „Bajki nowe”.

Oczywiście w exposé nie mogło zabraknąć nawiązania do nauczania Jana Pawła II. Premier przypomniał słowa największego z Polaków mówiąc o naszej odpowiedzialności przed historią i przyszłością: „Czterdzieści pokoleń Polaków na nas patrzy. To wielka odpowiedzialność. Sklejamy, jednoczymy naszą Polskę. Odbudujmy i sklejmy ją razem. Tylko  z wami rodacy się to uda. Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest nam dana tylko jest zadana i tak samo rzecz ma się z Polską. Jeśli szczęśliwie dziś ją mamy to jest ona dla nas przede wszystkim wielkim zadaniem i wielkim zobowiązaniem”.

Na koniec premier przypomniał słowa poety czasu wojny, mówiąc: „Chyba wszyscy marzymy o Polsce bezpiecznej, Polsce silnej i uczciwej.  Chciałbym to marzenie wspólnie z państwem zrealizować. Krzysztof Kamil Baczyński wołał: Z naszych to ramion, czy tak czy siak, wytryśnie Polska wolna jak ptak.  Dodam – Polska solidarna jak miłość, Polska prawa i sprawiedliwa, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom, na chwałę Bogu”.

 

T.Ś.