Audycja Polskiego Radia z 16.04.1987, poświęcona życiu i twórczości Aleksandra Fredry [1793-1876], komediopisarza, pamiętnikarza i poety. Zawiera:
1. Rozmowę Dobrosławy Wiśniewskiej z profesorem Bogdanem Zakrzewskim, historykiem i badaczem literatury polskiej: - autoportret Aleksandra Fredry; - stroje Fredry w młodości i w okresie dojrzałym; - życie żołnierskie pisarza; - wykształcenie pobierane w domu; - stosunek Fredry do Napoleona; - powrót pisarza z Wilna do Lwowa po upadku Napoleona; - krakowiaki śpiewane w kompanii Fredry; - kobiety w życiu Fredry w okresie żołnierskim; - spotkanie z Zofią Jabłonowską; - zabiegi o unieważnienie małżeństwa Jabłonowskiej i Stanisława Skarbka; - zmagania pisarza z chorobą; - niechęć rodziny Zofii Jabłonowskiej do Aleksandra Fredry; - umiejętność powiększania kapitału; - udział Jabłonowskiej w teatrze salonowym; - zamiłowanie Fredry do teatru; - lektura dzieł Moliera; - demokratyczne poglądy pisarza; - melancholijna natura Fredry; - artystyczna wartość twórczości o charakterze obscenicznym.
2. Fragmenty utworu: - Trzy po trzy [fragment], Aleksander Fredro [Mrozek].

Autor audycji, prowadzenie - Dobrosława Wiśniewska; aktor - Andrzej Mrozek.