Audycja Polskiego Radia z 15.10.2015. Punktem wyjścia dyskusji jest książka Joanny Olczak-Ronikier pod tytułem „Wtedy. O powojennym Krakowie”. Rozmowa Doroty Gacek z Joanną Olczak-Ronikier, pisarką, scenarzystką i współzałożycielką kabaretu Piwnica pod Baranami na temat: - rola pamięci w życiu; - praca nad książką „Wtedy. O powojennym Krakowie”; - postać Hanny Mortkowicz-Olczakowej, matki pisarki; - postać Janiny Mortkowiczowej babki pisarki; - przyjaźń Janiny Mortkowiczowej z Leopoldem Staffem oraz Tadeuszem Różewiczem; - przeżycia okupacyjne i ich wpływ na życie pisarki; - blaski dzieciństwa ukazane w książce „Wtedy. O powojennym Krakowie”; - życie w Domu Literatów w Krakowie; - wydawnictwo Jakuba Mortkowicza; - podróż Hanny Mortkowicz-Olczakowej do Stanów Zjednoczonych; - kwestia tożsamości narodowej a żydowskie pochodzenie pisarki; - kontakty towarzyskie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim oraz zachwyt jego twórczością; - współpraca z Piwnicą pod Baranami. Rozmowa ilustrowana fragmentami muzyki instrumentalnej: - Again Never, muz. Lee Bill, wyk. Marsalis Branford, Blanchard Terence, Branford Marsalis Quartet [Columbia, 1990].

Lektor - Dorota Gacek; uczestnik,  pisarka, scenarzystka, współzałożycielka kabaretu Piwnica pod Baranami Joanna Olczak-Roniker.