Krótki szkic biograficzny o tym aktorze znajduje się w portalu Akademia Polskiego Filmu.