Audycja Polskiego Radia z 26.02.1987, poświęcona życiu i pracy Jana Heweliusza [1611-1687], gdańskiego astronoma, matematyka i konstruktora instrumentów naukowych. Zawiera:
1. Opis Gdańska, miasta rodzinnego Jana Heweliusza oraz sylwetka Piotra Krugera, przyjaciela i mentora Jana Heweliusza [Bojarska, Rosołowski].
2. Wizyta w Muzeum Techniki; wystawa poświęcona Janowi Heweliuszowi; Krzysztof Michalski rozmawia z Anną Żmojdą oraz Joanną Chołoniewską.
W audycji wykorzystano fragmenty tekstów: - Sławni i nieznani, Tadeusz Rojek [Rosołowski]; -Astronom ich królewskich mości, Tadeusz Twarogowski [Machowski, Gąssowski]; - wywiad prasowy Andrzeja Zbierskiego [Rosołowski]. 

Autor audycji - Eliza Bojarska; uczestnicy: pracownik Muzeum Techniki - Anna Żmojda, Joanna Chołoniewska; lektor: Jerzy Rosołowski, Wojciech Krzysztof Gąssowski; prowadzenie: Krzysztof Michalski, Eliza Bojarska; aktor - Wiesław Machowski.