Audycja Polskiego Radia z 14.05.1988, poświęcona królowi Janowi III Sobieskiemu [1629-1696], politykowi, dowódcy wojskowemu, mężowi i jednemu z najlepiej wykształconych ludzi epoki:
1. Rozmowa Małgorzaty Tułowieckiej z profesorem Marianem Jurkowskim, językoznawca i slawistą oraz z docentem Józefem Rurawskim, filologiem i historykiem literatury: - biografia polskiego króla; - człowiek przełomu renesansu i baroku; - jeden z najwybitniejszych wodzów w historii Polski; - człowiek a legenda o nim; - legendarne małżeństwo Jana III Sobieskiego z Marysieńką; - charakterystyka Marysieńki i jej wpływ na męża; - Sobieski jako polityk i wódz; - polityka zagraniczna Sobieskiego; - sytuacja wewnętrzna w Polsce a Sobieski; - Sobieski w świadomości narodowej; - Sobieski postacią tragiczną.
2. Fragmenty tekstów: - Marysieńka Sobieska, Tadeusz Boy-Żeleński [Tułowiecka]; - List Jana III Sobieskiego do Marysieńki [Nowakowski].

Autor audycji, prowadzenie - Małgorzata Tułowiecka; aktor - Włodzimierz Nowakowski.