Audycja Polskiego Radia z 14.07.1985, poświęcona Janowi III Sobieskiemu [1629-1696], politykowi, dowódcy wojskowemu, mężowi i jednemu z najlepiej wykształconych ludzi epoki. 
1. Rozmowa Joanny Zadrowskiej z historykiem Markiem Hryniewiczem: - Sobieski jako człowiek i dobry gospodarz; - stosunek Sobieskiego do alkoholu; - doświadczenia Sobieskiego z pobytów poza granicami kraju; - praktyka w wojnach na Kresach; - wpływ tradycji rodzinnej na życie Sobieskiego; - Sobieski a grzechy magnatów; - sytuacja wewnętrzna w Polsce a relacje polsko-francuskie; - wpływ żony Marysieńki na wybory polityczne Sobieskiego; - opieka nad urzędnikami i starą nianią; - cechy charakteru Sobieskiego; - jeden z najwybitniejszych wodzów w historii Polski; - bitwa pod Parkanami potwierdzająca wielkość Sobieskiego jako króla i dowódcy [1683]; - przegrane Sobieskiego.
2. Fragmenty tekstów: - Autobiografia Jana III Sobieskiego [Rosołowski]; - Król Jan III Sobieski. W 250-letnią rocznicę zgonu, Janusz Woliński [Dumała]; - instrukcja Jakuba Sobieskiego dotycząca wychowania synów [Dumała]; - List Jana III Sobieskiego do Marysieńki [Rosołowski]; - List Jana III Sobieskiego [Rosołowski]; - rodowód spisany własnoręcznie przez Jana III Sobieskiego [Rosołowski]; - tekst Jana III Sobieskiego [Rosołowski].

Autor audycji, prowadzenie - Joanna Zadrowska; lektor - Jerzy Rosołowski, Krzysztof Dumała.