Audycja Polskiego Radia z 26.01.2010, o Janie Lorentowiczu [1868-1940], polskim krytyku teatralnym, publicyście, dyrektorze warszawskich teatrów, prezesie Polskiego Pen Clubu, członkowi Polskiej Akademii Literatury, z okazji 70. rocznicy jego śmierci.
1. Rozmowa Iwony Malinowskiej z profesorem Edwardem Krasińskim, historykiem teatru, o postaci Jana Lorentowicza Iwona: - wszechstronność renesansowa Lorentowicza; - postać z dwóch epok literackich; - edukacja Lorentowicza; - pobyt w Paryżu; działalność polityczna; spotkanie z Władysławem Reymontem i Zenonem Przesmyckim; - znawca literatury francuskiej; - romantyczna historia z Gabrielą Zapolską; - życie prywatne Lorentowicza; - zasługi na niwie krytyki literackiej i teatralnej; - dorobek organizatora życia literackiego; - Lorentowicz jako dyrektor wielkich scen warszawskich; - społecznik i bibliofil; - odznaczenia polskie i francuskie.
2. Fragmenty tekstów: - Oczarowania, Irena Lorentowicz [Niewiadomska]; - Spojrzenie wstecz, Jan Lorentowicz [Kaczor, na tle muzyki].
Audycja ilustrowana muzyką: - Czas nadziei [muz. Zbigniew Wiszniewski, wyk. zespół instrumentalny p/k kompozytora], Teatr PR 1967; - Samotny biały żagiel [muz. Zbigniew Wiszniewski, wyk. zespół instrumentalny p/k kompozytora], Teatr PR 1967; - Pory roku nr6 Barcardle [muz. Czajkowski Piotr, wyk. I solisti di Varsovia], Beaufour Ipsen 1986; - Thais -intermezio [muz. Massnet Jules, wyk. I solisti di Varsovia], Beaufour Ipsen 1986.

Prowadzenie - Iwona Malinowska; uczestnik - historyk teatru, redaktor naczelny kwartalnika "Pamiętnik teatralny" - Edward Krasiński; aktor - Kazimierz Kaczor.