Nota biograficzna znajduje się na stronie Teatru Wielkiego Opery Narodowej.