W tej części audycji o poezji rozmawiają Joanna Polakówna i Anna Borkowska;  tym, co uderza w poezji Juli Hartwig, jest bogactwo wyobraźni – bardzo konkretnej, bardzo wizualnej. Dowiemy się też o pobycie poetki w Stanach Zjednoczonych. Małgorzatą Baranowską z kolei opowie o uprawianiu „małej prozy poetyckiej”.

Julia Hartwig (ur. 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie) – polska poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej, autorka książek dla dzieci. Bardzo wyraźny, ale też osobny głos w polskiej poezji współczesnej. Urodziła się w Lublinie, gdzie jeszcze przed maturą debiutowała jako poetka w szkolnej gazetce W słońce. Na studia wybrała jednak Warszawę. Uczęszczała na kurs romanistyki i polonistyki na tajnym Uniwersytecie, była łączniczką AK, działała też w kulturalnym podziemiu. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę na uniwersytetach w Warszawie i Lublinie. Przez długi czas przebywała również na zagranicznych stypendiach we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Jest autorką kilkunastu tomów poetyckich, m.in. nominowanych do Nagrody Nike tomików Nie ma odpowiedzi (2001), Błyski (2002), Bez pożegnania (2004), ale pisze też prozę poetycką, dzienniki i książki dla dzieci. Uznanie czytelników zyskały też monografie poświęcone Apollinaire'owi i Gérardowi de Nerval oraz pokaźna liczba tłumaczeń z poetów francuskich i amerykańskich. Julia Hartwig jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród literackich. Została także odznaczona medalem Gloria Artis.

Finezje literackie to cykl audycji Polskiego Radia, poświęcony znanym przedstawicielom świata literatury oraz zjawiskom literackim. W poszczególnych odcinkach słuchamy fragmentów utworów oraz wypowiedzi krytyków literackich, historyków czy ludzi kultury, etc. Ten cykl audycji poświęcony jest Julii Hartwig.

ilustracja: Julia Hartwig, fot. Mariusz Kubik, Wikimedia Commons, CC BY