Audycja Polskiego Radia z 20.08.1981, na temat odczytywania książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza "Kariera Nikodema Dyzmy" na początku lat osiemdziesiątych XX wieku:
1. Rozmowa Krystyny Żebrowskiej z Józefem Rurawskim, historykiem literatury, przygotowującym monografię, której bohaterem jest Tadeusz Dołęga-Mostowicz:
- zainteresowanie twórczością Dołęgi-Mostowicza;
- "dyzmizm" jako współczesne zjawisko społeczno-polityczne;
- odczytywanie kariery Nikodema Dyzmy na przestrzeni lat po II wojnie światowej;
- aktualność tez Mostowicza [brak kryteriów w ocenie ludzi i zdarzeń];
- ciągle aktualne mechanizmy kariery;
- niepolityczna powieść o politycznym charakterze;
- co decyduje o wartości powieści na początku lat osiemdziesiątych XX wieku.
2. Fragmenty tekstów:
- opinia Adama Grzymały-Siedleckiego na temat książki "Kariera Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1932 roku [Rurawski]; 
- Tadeusz Dołęga-Mostowicz o swojej książce "Kariera Nikodema Dyzmy" [Rurawski];
- opinia na temat książki z lat siedemdziesiątych XX wieku, autor nieznany [Rurawski]; 
- opinia na temat książki z 1972 roku, autor nieznany [Rurawski].

Prowadzenie - Krystyna Żebrowska; uczestnik, filolog polski, historyk literatury, językoznawca - Józef Rurawski.