Audycja Polskiego Radia z 26.08.1980. Fragmenty homilii księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wygłoszonej 26 sierpnia 1980 roku w Częstochowie: - znaczenie Jasnej Góry dla narodu polskiego; - wypełnianie obowiązków wobec Matki Bożej; - zaniepokojenie sytuacją w Polsce; - wezwanie do dojrzałości narodowej i obywatelskiej; - znaczenie rodziny dla prawidłowego funkcjonowania narodu; - miejsce kobiety w rodzinie, życiu społecznym, zawodowym i narodowym; - apel o moralność zawodową i formację duchową; - apel o powstrzymanie konsumpcji; - apel do władz i opozycji o rozwagę.