Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl. 

Maj to według profesora Habielskiego miesiąc, o którym można już mówić „wojenny”. Hitler jest zdecydowany na politykę siły. Przy okazji posiedzenia sejmu 5 maja Józef Beck decyduje się wygłosić chłodne i stanowcze przemówienie – odnotowane także w Niemczech. Rozmowy sowiecko-niemieckie są już bardzo zaawansowane. Francja nie chce brać udziału w wojnie. Natomiast na polskiej ulicy nastroje antyniemieckie są coraz silniejsze – bojkotowane są towary i filmy z Niemiec.

Oznak zbliżającej się katastrofy jest coraz więcej, ale czy można je wyczuć w literaturze? „I tak, i nie” – mówi profesor Śliwiński. Ukazuje się wspaniała, 5-tomowa encyklopedia Świata i życia pod redakcją Zygmunta Łempickiego. Tragiczny jest fakt, że opisywany tam świat już wkrótce kompletnie się zdezaktualizuje. 24 maja umiera Aleksander Brückner, postać wielkiego formatu, filolog, slawista, wielki historyk literatury i kultury polskiej, który przepracował życie na Uniwersytecie Berlińskim.

Gorący maj dał się wyraźnie we znaki repertuarowi teatralnemu: 13 maja Teatr Kameralny pokazuje… komedię. Teatr żydowski bardzo dobrze się rozwija i zapewne mogło być tak nadal, gdyby nie nastąpiły tragiczne wydarzenia. Postawę prawdziwie obywatelską zajmują teatry kabaretowe, czego najlepszym przykładem jest przedstawienie Orzeł czy Rzeszka w reżyserii Kazimierza Krukowskiego w Alibabie.

W audycji zostały wykorzystane m.in. fragmenty Dzienników Marii Dąbrowskiej, recenzji Antoniego Słonimskiego z Wiadomości literackich i Stanisława Piaseckiego z tygodnika Prosto z Mostu oraz Stefanii Podchorskiej-Okołów z Bluszczu.

"Rok 1939. Historia i literatura" to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.