Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Krzysztof Kąkolewski, publicysta i reporter, kontynuuje swoją wypowiedź na temat Wańkowicza jako wieszcza i przenikliwego obserwatora zbiorowej psychiki Polaków. Dziennikarz i krytyk literacki Tadeusz Lewandowski mówi o emigracyjnej twórczości Wańkowicza, w której dostrzega swoistą, „rejowsko-kochanowską” renesansowość. Chodzi głównie o proponowany przezeń renesansowy model człowieka-obywatela, czerpiący z postaw oświeconej polskiej szlachty doby odrodzenia. Obywatela, który – dzięki bagażowi swoich życiowych i światowych doświadczeń – może się oddać sprawom publicznym i godzić je z prywatnymi. Wreszcie sam Melchior Wańkowicz, w swojej archiwalnej autobiograficznej wypowiedzi, naświetla kwestię swojego pochodzenia (wielokulturowe tereny dzisiejszej Ukrainy) i jego znaczenie dla swojego relatywistycznego sposobu patrzenia na świat. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.