Audycja biograficzna Polskiego Radia z 21.11.1985. Postać Władysława Jagiełły (1352/1362-1434), wielkiego księcia litewskiego, króla Polski w latach 1386-1434. Zawiera:
1. Rozmowę Elizy Bojarskiej z historykiem, profesorem Juliuszem Bardachem: - budowa księstwa litewskiego przez Giedymina, dziadka Władysława II Jagiełły; - podział państwa dokonany przez synów Giedymina Olgierda i Kiejstuta; - charakterystyka państwa litewskiego; - konflikt Władysława Jagiełły ze stryjem Kiejstutem po śmierci ojca Olgierda w 1377 roku; - decyzja o chrystianizacji Litwy w obliczu naporu ze stronu Zakonu Krzyżackiego; - podstępne zamordowanie stryja Kiejstuta w 1382 roku i uwięzienie jego syna Witolda; - rokowania z władcą Moskwy Dymitrem Dońskim w sprawie wzięcia za żonę jego córki; - negocjacje w sprawie ślubu z Jadwigą i objęcia korony Polski; - pojawienie się Władysława Jagiełły w Polsce w 1385 roku; - trudności związane z objęciem władzy w Polsce; - objeżdżanie dóbr królewskich, relacje z panami krakowskimi; - okres współrządów z Jadwigą; - śmierć Jadwigi w 1399 roku, kontynuacja budowy uniwersytetu w Krakowie.
2. Teksty: - Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego [fragment], Jan Długosz, przekład Karol Mecherzyński [Świętochowski]; - Litwin i Andegawenka [fragment], Stefan Maria Kuczyński [Rosołowski]. 

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; lektor - Krzysztof Świętochowski; lektor - Jerzy Rosołowski.