Audycja Polskiego Radia z 10.02.1986, poświęcona zasadom funkcjonowania sejmu w Polsce w I połowie XVI wieku. Zawiera:
1. Rozmowę redaktora Mariana Kruczkowskiego z profesorem Jaremą Maciszewskim, historykiem: - skład i charakter izby poselskiej w czasie panowania króla Zygmunta I Starego; - założenia konstytucji nihil novi; - wzrost znaczenia rodziny Zborowskich; - prawo króla do zwołania pospolitego ruszenia; - przywódcy opozycji szlacheckiej w okresie panowania króla Zygmunta I Starego; - przekształcenie pospolitego ruszenia w sejm konny; - walka Piotra i Marcina Zborowskich o szlacheckie przywileje; - szlacheckie postulaty egzekucji praw; - walki religijne na poziomie ideologii w Polsce; - spisek detronizacyjny Zygmunta I Starego zawiązany przez braci Zborowskich w 1538 roku; - kariera polityczna braci Zborowskich; - wybitni polscy parlamentarzyści I połowy XVI wieku; - główne zadania posła; - emancypacja sejmików.
2. Fragmenty tekstu: - Historia sejmu polskiego [fragment], Jerzy Michalski [Świętochowski].

Autorzy audycji: Marian Kruczkowski, Eliza Bojarska; aktor - Krzysztof Świętochowski; prowadzenie - Marian Kruczkowski.