Szkic biograficzny o aktorze znajduje się w portalu Akademia Polskiego Filmu.