W pierwszym rzędzie widoczni m.in. Prezydent RP Ignacy Mościcki, komendant główny Policji Państwowej Janusz Jagrym-Maleszewski (2. na prawo od prezydenta), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (3. z prawej), adiutant Prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski (2. z prawej), dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (1. z prawej), aktorzy Eugeniusz Bodo (na prawo od prezydenta), Adam Brodzisz (na lewo od prezydenta), Maria Bogda (2. na lewo od prezydenta), reżyser Michał Waszyński (obok Marii Bogdy). Na schodach widoczny m.in. szef Oddziału IV Sztabu Generalnego WP płk Juliusz Ulrych.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.