Krótka nota biograficzna znajduje się na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego