Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl.

5 listopada 1939 roku ukazał się pierwszy numer podziemnego Biuletynu Informacyjnego. Początkowo prawie niezauważony, oferował informację, komentarz, nie wzbudził ogólnego hurra optymizmu. Wkrótce stał się najważniejszym wydawnictwem polskiego podziemia. Redagowany przez harcerza i społecznika, Aleksandra Kamińskiego, ukazywał się najdłużej – do stycznia 1945 roku. Pismo miało sieć kolporterów,  oddziaływało także na obszar pozawarszawski. 6 listopada została przeprowadzona „Sonderaktion Krakau” – niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko polskiej inteligencji. Ze strony rządu Sikorskiego pojawiły się obawy dotyczące struktur polskiego podziemia, które zaczęło tworzyć się niezależnie od działalności rządu.

Ginie Witold Noskowski – poznański krytyk teatralny. Ludzie teatru starają się w tym momencie po prostu przeżyć. Januszowi Osterwie nie udaje się utrzymać Reduty. 19 listopada Niemcy uruchamiają 4 pierwsze kina. Zaczyna funkcjonować hasło „Tylko świnie siedzą w kinie” (potem jest do niego dołączony drugi człon: „Co bogatsze, to w teatrze”). 15 listopada kończy swą działalność Teatr Polski w Krakowie. Zaczynają się aresztowania, ich ofiarą padają Arnolf Szyfman, Leon Schiller i Stefan Jaracz.

Życie literackie konstytuuje się we Lwowie i Wilnie, gdzie zaczynają się ukazywać: Kurier Wileński Józefa Święcickiego i Gazeta Codzienna Józefa Mackiewicza. Pojawiają się akty serwilistyczne i krytyka polskiego wrześniowego czynu wojennego, np. w wierszach Adama Ważyka czy Elżbiety Szemplińskiej.

W audycji zostały wykorzystane fragmenty wspomnień i dzienników, m.in. Zofii Nałkowskiej, Karola Irzykowskiego, generała Władysława Andersa i Arnolda Szyfmana.

Rafał Habielski (ur. 1957) jest profesorem nauk humanistycznych i historykiem Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi ze studentami zajęcia z historii Polski XX wieku i historii prasy. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji po drugiej wojnie światowej.

Tomasz Mościcki (ur. 1965) jest krytykiem teatralnym i dziennikarzem. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Od 1990 roku związany z Polskim Radiem. Zajmuje się również fotografią. Jako członek ZPAF otrzymał w 2009 roku od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”.

Piotr Śliwiński (ur. 1962) jest krytykiem literackim, specjalizuje się w polskiej poezji współczesnej. Jest autorem wielu artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnejŚwiat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007) oraz współautorem Literatury polskiej XX wieku (z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). Od 2006 przewodniczy jury Nagrody Literackiej Gdynia.

"Rok 1939. Historia i literatura" to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.