Szkic biograficzny o aktorce znajduje się w portalu Akadami Polskiego Filmu.