Zespół artystyczny kabaretu. Przy stoliku siedzą od prawej: dyrektor Zygmunt Woyciechowski, kierownik literacki Jan Brzechwa, aktor Eugeniusz Bodo, atorka Vera Bobrowska, komik Władysław Walter, aktor Wacław Ścibor-Rylski, aktorka Loda Niemirzanka, aktorka Irena Grywińska, aktorka Jadwiga Andrzejewska (siedzi odwrócona w stronę obiektywu). Po prawej stronie stoją: dyrektor orkiestry Henryk Gold (1. z prawej), dyrygent Zygmunt Białostocki (2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.