Krótki szkic biograficzny  o aktorze znajdziesz na portalu Akademia Polskiego Filmu.