Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.