Za prezydentem stoją w pierwszym rzędzie artystki: Halina Szmolcówna (3. z lewej), Wanda Wermińska (4. z lewej), Maria Malicka (5. z lewej), Tola Mankiewiczówna (6. z lewej). W drugim rzędzie stoją artyści: Kazimierz Krukowski (3. z prawej), Aleksander Zelwerowicz (4. z prawej), Igo Sym (6. z prawej), Władysław Walter (8. z prawej) oraz generał Kazimierz Fabrycy (1. z lewej), Michał Mościcki (2. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (3. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego