Podczas nauki na Kursach Bestużewskich w Petersburgu, czyli swoistego uniwersytetu dla kobiet, mieszkała razem z Marią Arciszówną, narzeczoną Józefa Łukaszewicza, współuczestnika nieudanego zamachu na cara Aleksandra III,  oraz Marią Paszkowską, później działaczką Polskiej Partii Socjalistycznej. Mieszkanie trzech Marii stało się miejscem spotkań młodych radykałów zafascynowanych „Narodną Wolą”.   Wiosną 1884 roku policja carska przeprowadziła serię aresztowań wśród studentów w Petersburgu. Maria została zatrzymana, ale na szczęście dla niej,  szybko wyszła na wolność, musiała jednak opuścić miasto. Przeniosła się więc do Warszawy, gdzie nawiązała bliskie kontakty z młodymi radykałami. Ponownie zatrzymana w czasie fali aresztowań  we wrześniu 1885 roku  została odesłana do rodzinnego Wilna. Tam nadal prowadziła aktywne życie towarzyskie i poznała czołowych polskich polityków, którzy być może z jej właśnie powodu stali się potem wiecznymi rywalami. Więcej informacji i materiałów o Marii Piłsudskiej znajdziesz na dalszych stronach naszego portalu.