Jej dom w Wilnie był miejscem spotkań aktywistów socjalistycznych i narodowych.  Nazywano ją "Piękną Damą”,  „Piękną Panią”,  a  w środowisku PPS  „PP bez S”. Była odważna, inteligentna i towarzyska, więc przyciągała ludzi z różnych środowisk, których łączyła idea walki z autorytarną władzą zaborczą, od lewicy po prawicę. Bywał w jej salonie Roman Dmowski, skazany na osiedlenie w Mitawie,  który zakochał się w niej i nie wykluczone, że miał z nią nawet romans.  Ale nie on jeden kochał się w Pięknej Pani.  Bywali u niej także przyjeżdżający do Wilna socjaliści. Po powrocie z syberyjskiego zesłania częstym gościem stał się Józef Piłsudski.  Między obu młodzieńcami doszło ponoć do otwartej rywalizacji.  Jednak pojedynek o piękną Marię wygrał Piłsudski, co mogło być przyczyną utrzymującej się do końca życia wrogości pomiędzy wielkimi politycznymi rywalami.

Więcej informacji i materiałów o Marii Piłsudskiej znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.