Drzeworyt Ignacego Budziłłowskiego z: Mickiewicz A., Konrad Wallenrod i Grażyna, Paryż 1851.