Biogram Postaci z tego okresu
 Adam Bernard Mickiewicz      "Portret Adama Mickiewicza" Władysława Ciesielskiego (frag.).

Adam Bernard Mickiewicz  

 
 
1798-12-24 - 1855-11-26
Biogram został opublikowany w 1975 r. w XX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
Biogram naukowy jest dostępny wyłącznie w drukowanej wersji PSB. Zapraszamy do zapoznania się z innymi dostępnymi materiałami.
 
 
 

  

 
 

Powiązane zdjęcia

 

Powiązana pozycja biblioteki

Adam Mickiewicz: rys biograficzny., 1863,
Estreicher Karol
Dostępne na: polona.pl
Estreicher Karol. Adam Mickiewicz: rys biograficzny.. 1863,
Dostępne na: polona.pl
Poezye Adama Mickiewicza. T. 1, 1828,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Poezye Adama Mickiewicza. T. 1. 1828,
Dostępne na: polona.pl
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. T. 1, 1838,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. T. 1. 1838,
Dostępne na: polona.pl
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. T. 2, 1838,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. T. 2. 1838,
Dostępne na: polona.pl
Dziady wileńskie, 1922,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Dziady wileńskie. 1922,
Dostępne na: polona.pl
Dziady część III, 1838,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Dziady część III. 1838,
Dostępne na: polona.pl
Poezye Adama Mickiewicza. T. 2, Ballady i romanse ; Dziady ; Sonety ; Sonety krymskie ; Wiersze różne., 1829,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Poezye Adama Mickiewicza. T. 2, Ballady i romanse ; Dziady ; Sonety ; Sonety krymskie ; Wiersze różne.. 1829,
Dostępne na: polona.pl
Poezje : Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Pieśń żołnierza, 1939,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Poezje : Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Pieśń żołnierza. 1939,
Dostępne na: polona.pl
Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, 1828,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. 1828,
Dostępne na: polona.pl
Grażyna : powieść litewska, 1895,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Grażyna : powieść litewska. 1895,
Dostępne na: polona.pl
Do Matki Polki.,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Do Matki Polki..
Dostępne na: polona.pl
Ballady i romanse, sonety miłośne, sonety krymskie i pomniejsze poezye, 1891,
Dostępne na: polona.pl
Ballady i romanse, sonety miłośne, sonety krymskie i pomniejsze poezye. 1891,
Dostępne na: polona.pl
Dzieła Adama Mickiewicza. T. 1., 1868,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Dzieła Adama Mickiewicza. T. 1.. 1868,
Dostępne na: polona.pl
Dzieła Adama Mickiewicza. T. 2., 1868,
Mickiewicz Adam Bernard
Dostępne na: polona.pl
Mickiewicz Adam Bernard. Dzieła Adama Mickiewicza. T. 2.. 1868,
Dostępne na: polona.pl
Adam Mickiewicz : rys biograficzny., 1863,
Estreicher Karol Józef
Dostępne na: polona.pl
Estreicher Karol Józef. Adam Mickiewicz : rys biograficzny.. 1863,
Dostępne na: polona.pl
Trzej wieszczowie nasi wobec kościoła, 1916,
Feliński Zygmunt Szczęsny
Dostępne na: polona.pl
Feliński Zygmunt Szczęsny. Trzej wieszczowie nasi wobec kościoła. 1916,
Dostępne na: polona.pl
Wiersz z okoliczności sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza, 1890,
Tetmajer (Przerwa-Tetmajer) (Jan) Kazimierz
Dostępne na: polona.pl
Tetmajer (Przerwa-Tetmajer) (Jan) Kazimierz. Wiersz z okoliczności sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza. 1890,
Dostępne na: polona.pl
U trumny wieszcza : dwa fragmenty, poświęcone pamięci Adama Mickiewicza, 1890,
Kasprowicz Jan
Dostępne na: polona.pl
Kasprowicz Jan. U trumny wieszcza : dwa fragmenty, poświęcone pamięci Adama Mickiewicza. 1890,
Dostępne na: polona.pl
U kolebki wieszcza : żywot Adama Mickiewicza, 1898,
Bełza Władysław
Dostępne na: polona.pl
Bełza Władysław. U kolebki wieszcza : żywot Adama Mickiewicza. 1898,
Dostępne na: polona.pl
Adam Mickiewicz : życie i dzieła : zarys biograficzny, 1898,
Tarnowski h. Leliwa Stanisław Kostka
Dostępne na: polona.pl
Tarnowski h. Leliwa Stanisław Kostka. Adam Mickiewicz : życie i dzieła : zarys biograficzny. 1898,
Dostępne na: polona.pl
Z epoki Mickiewicza, 1911,
Bełza Władysław
Dostępne na: polona.pl
Bełza Władysław. Z epoki Mickiewicza. 1911,
Dostępne na: polona.pl

Kalendarium

1798

24 XII

rodzi się na Nowogródczyźnie, w rodzinie szlacheckiej, jako syn  Mikołaja Mickiewicza i jego żony Barbary z Majewskich
1807

13 IX

rozpoczyna ośmioletni okres nauki w dominikańskiej szkole powiatowej w Nowogródku
1812

16 V

traci ojca, Mikołaja Mickiewicza
1815

17 IX

immatrykuluje się na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim
1817

współzakłada, wraz z Tomaszem Zanem i innymi przyjaciółmi, Towarzystwo Filomatyczne - tajne studenckie koło samokształceniowe
1818

31 X

ukazuje się pierwszy jego wiersz wydany drukiem - "Zima mieyska", w "Tygodniku Wileńskim"

zaczyna pisać poemat heroikomiczny o odkryciu Ameryki pt. "Kartofla. Poemko we czterech pieśniach",  którego nigdy nie ukończy
1819

23 VII

zostaje skierowany przez komitet szkolny, w ramach zobowiązań stypendialnych, jako nauczyciel do szkoły powiatowej w Kownie

pisze swoją pierwszą balladę "To lubię"
1820

przebywa w Tuhanowiczach, majątku rodziny Maryli Wereszczakówny, swojej wielkiej niespełnionej miłości

09 X

traci matkę, Barbarę z Majewskich Mickiewiczową
1821

zaczyna tworzyć "Dziady"

Komitet Szkolny udziela mu rocznego urlopu od pracy nauczycielskiej
1822

czerwiec

wydaje swój pierwszy tomik poezji, zawierający cykl 'Ballady i romanse" oraz inne wiersze

powraca do pracy nauczycielskiej w Kownie
1823

ukazuje się drugi tom jego poezji, ktory obejmuje "Grażynę" i części II i IV "Dziadów"

23 X

zostaje aresztowany w Wilnie, w serii aresztowań w śledztwie Nowosilcowa przeciw tajnym stowarzyszeniom młodzieży
1824

21 IV

wychodzi z więzienia za poręczeniem Lelewela

25 X

opuszcza Wilno, przez Kowno, Kiejdany, Szawle i Upitę dotrze do Petersburga

06 XI

wyjechawszy z Wilna, przez Kowno, Kiejdany, Szawle i Upitę dociera do Petersburga, gdzie pozna Rylejewa i Bestużewa - późniejszych dekabrystów
1825

26 I

wyjeżdża do Odessy, gdzie będzie utrzymywał kontakty towarzyskie z miejscowymi Polakami

sierpień

wyrusza na dwumiesięczną wycieczkę na Krym, której owocem będą "Sonety Krymskie"

12 XII

przenosi się do Moskwy, gdzie będzie pracował w kancelarii gubernatora Golicyna i utrzymywał kontakty towarzyskie z miejscową elitą intelektualną (m. inn. z Puszkinem)
1826

w Moskwie ukazują się jego "Sonety" 
1827

04 XII

wyjeżdża z Moskwy do Petersburga, gdzie zaprzyjaźni się z pianistką i kompozytorką Marianną z Wołowskich Szymanowską i jej córkami, w tym Celiną, swoją przyszłą żoną
1828

w Petersburgu ukazuje się jego "Konrad Wallenrod"
1829

15 V

wyjeżdża z Rosji - uda się z Kronsztadu drogą morską do Hamburga, a następnie przez Berlin, Drezno, Pragę, Karlowe Wary, Weimar, południowe Niemcy, Szwajcarię, Mediolan, Wenecję i Florencję do Rzymu

18 XI

wyrusza z Rosji drogą morską do Hamburga, a następnie przez Berlin, Drezno, Pragę, Karlowe Wary, Weimar, Szwajcarię, Mediolan, Wenecję i Florencję dotrze do Rzymu 
1830

wyjeżdża do Szwajcarii, gdzie pozna Zygmunta Krasińskiego

po raz kolejny jedzie do Rzymu, gdzie powstaną tzw. "liryki rzymskie" - świadectwo głębokich przeżyć religijnych
1831

na wieść o wybuchu Powstania wyrusza do Polski ale dotrze tylko do granicy Kongresówki
1832

opuszcza Poznańskie i udaje się do Drezna,  gdzie powstanie III część "Dziadów"

01 VIII

osiedla się na stałe w Paryżu

w Paryżu ukazują się jego "Dziady" oraz "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego"
1833

publikuje artykuły publicystyczne w "Pielgrzymie Polskim"
1834

kończy pracę nad "Panem Tadeuszem"

22 VII

zawiera małżeństwo z Celiną Szymanowską, córką pianistki i kompozytorki Marii z Wołowskich Szymanowskiej
1835

07 IX

rodzi się jego córka Maria Mickiewiczówna - późniejsza Górecka
1836

pisze po francusku dramat o Konfederacji Barskiej, z którego zachowały się do dziś tylko dwa pierwsze akty
1837

kończy pracę nad "Pierwszymi wiekami historii Polski", które ukażą się dopiero w roku 1869
1838

27 VI

rodzi się jego syn Władysław Mickiewicz - późniejszy biograf i wydawca dzieł ojca
1839

przenosi się wraz z rodziną do Lozanny, gdzie zostaje profesorem Akademii
1840

08 IX

dostaje nominację na stanowisko profesora literatur słowiańskich w paryskim College de France
1841

30 VII

w jego paryskim mieszkaniu pojawia się Andrzej Towiański, który przywraca przytomność chorującej żonie, co sprawi że poeta stanie się wyznawcą jego "Sprawy Bożej"
1842

19 V

obejmuje kierownictwo Koła Towiańczyków w Nanterre, wobec wydalenia Towiańskiego z Francji
1843

rozpoczyna czwarty kurs wykładów w College de France - tym razem poświęca je "Biesiadzie" Towiańskiego
1844

ukazuje się zbiorowe wydanie jego dzieł pt. "Pisma"
1848

25 III

jest na audiencji u papieża Piusa IX

rozpoczyna organizowanie we Włoszech legionu polskiego
1849

15 III

ukazuje się pierwszy numer redagowanej przez niego "Tribune des Peuples" ("Trybuny Ludów")
1852

30 X

zostaje bibliotekarzem w paryskiej Bibliotece Arsenału
1855

05 III

umiera jego żona - Celina z Szymanowskich Mickiewiczowa

11 IX

wyjeżdża do Konstantynopola, gdzie będzie tworzył oddziały polskie do walki z Rosją

26 XI

umiera w Konstantynopolu podczas epidemii cholery
1856

21 I

zostaje pochowany na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem
1890

04 VII

jego prochy zostają przeniesione z Montmorency do krypty na Wawelu w Krakowie

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

Wielka Emigracja, podróże po Europie, publicystyka polityczna, rodzeństwo - 4 braci, emigracja we Francji, działalność polityczna, miłość niespełniona, zesłanie w głąb Rosji, dzieci - 6 (w tym 4 synów), seminarium nauczycielskie w Wilnie, ojciec - adwokat, Legion Mickiewicza we Włoszech, pomnik w Warszawie, pomniki w wielu miastach, pomnik w Krakowie, poezja romantyczna, grób w katedrze na Wawelu, Towarzystwo Filomatów, Koło Sprawy Bożej Towiańskiego, dramat romantyczny, powieści poetyckie, organizowanie oddziałów do walki z Rosją, praca nauczyciela gimnazjalnego, gimnazjum w Kownie, Towarzystwo Literackie w Paryżu, nurt polskiego mesjanizmu, wojna krymska 1853, film "Pan Tadeusz" (1928), film "Pan Tadeusz" (1999), pomnik w parku Jordana w Krakowie, pomnik w Gdańsku, cmentarz Les Champeaux w Montmorency, uniwersytet w Wilnie pod zaborem, zięć - malarz, herb rodu Porajów, podróże na Krym, autorzy lektur szkolnych, twórczość epigramatyczna, Kolegium Francuskie (Collège de France), autorzy dzieł zekranizowanych, patroni teatrów, pochówek ponowny, areszt rosyjski XIX w., syn - pedagog, dzieła na indeksie ksiąg zakazanych, patroni szkół wyższych, patroni parków, syn - publicysta, więzienie rosyjskie, osoby z dzieł Juliusza Kossaka, syn - tłumacz, patroni pociągów, córka - tłumaczka, osoby na monetach NBP (zm. w XIX w.), syn - pianista, twórczość literacka (zmarli w XIX w.), osoby z dzieł Lechonia, klasztor Bazylianów w Wilnie, więzienie u Bazylianów w Wilnie, bohaterowie filmów biograficznych, autorzy lektur Narodowego Czytania, bohaterowie słuchowisk radiowych, osoby z piosenek Jacka Kowalskiego, śmierć w czasie epidemii, patroni chórów, twórczość poetycka (zmarli w XIX w.), patroni ciał niebieskich, patroni szlaków turystycznych, patroni samolotów, Koło Braci Zjednoczonych, osoby na znaczkach pocztowych zagranicznych, osoby na znaczkach pocztowych polskich (zm. w XIX w.), osoby z dzieł M. E. Andriollego, patroni ulic w setkach miast, patroni placów w wielu miastach, patroni placów w Szczecinie, patroni placów w Opolu, patroni osiedli mieszkaniowych, patroni kraterów w kosmosie, Towarzystwo Filaretów, osoby z dzieł Matejki (zm. od 1801), twórczość przekładowa (zmarli w XIX w.), twórczość dramatopisarska (zmarli w XIX w.), osoby na monetach zagranicznych, osoby na medalach (zm. w XIX w.), autorzy Teatru Telewizji (zm. do 1900), autorzy Teatru Polskiego Radia (zm. do 1900), osoby na pomnikach (zm. w XIX w.), osoby z dzieł Dunikowskiego, osoby z dzieł C. Godebskiego (juniora), pomnik poza granicami Polski, tablica pamiątkowa poza granicami Polski, patroni alkoholi, pochówek we Francji, przeniesienie pochówku do Polski, osoby z musicali, tablica pamiątkowa w miejscu pobytu
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

Postaci powiązane

 

Juliusz Słowacki

1809-09-04 - 1849-04-03 pisarz
 

Zygmunt Krasiński h. Ślepowron

1812-02-19 - 1859-02-23 poeta
 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Władysław Symonowicz

ok. 1833 - 1880-09-22
lekarz
 

Jacenty Sachowicz

1813-08-17 - 1875-02-14
malarz
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Benedykt Dybowski

1833-04-30 - 1930-01-31
przyrodnik
 

Cyprian Godebski

1765 - 1809-04-19
poeta
 

Zygmunt Józef Kaczkowski

1825-05-02 - 1896-09-07
poeta
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.